Нуждаем се от наука и затова ССА ще участва в консултативните съвети към аграрното министерство

Министерството ще разчита на академията за разработване на задание за дигитализация на земеделието, каза министър Кирил Вътев

Учените от Селскостопанската академия (ССА) ще участват активно във всички новосформиращи се Консултативни съвети към Министерство на земеделието и храните. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на среща с председателя на Селскостопанската академия проф. Мартин Банов, която се проведе в академията.

Банов, Вътев, Атанасов

Идеята е науката да помогне на участниците в Консултативните съвети по продуктови линии за взимането на важни и стратегически решения, които да доведат до резултати. Нуждаем се от наука ориентирана към практика с реален резултат, подчерта министърът.

Той посочи, че един от най-важните му приоритетите като министър на земеделието и храните е взаимодействието на аграрната наука, която има огромен потенциал с представителите на различните производители и преработватели в областта на земеделието. Иновациите, които създавате, са нещо, което го е нямало, но има реални пазарни резултати, подчерта министър Вътев и изтъкна, че е много важно да има ноу-хау трансфер от науката към практиката.

Министерството трябва да изготви задание за дигитализация на земеделието, информира министърът и заяви, че ще разчита на учените от академията за тяхната експертиза и подкрепа по реализирането този важен процес.

На срещата проф. Банов заяви пълна подкрепа на ССА към министър Вътев и неговия екип. Той информира, че ССА имат разработени важни стратегически проекти, сред които Алгоритъм за разграничаване на биологичното от конвенционалното производство, Доклад за агроекологичното райониране  и  Стратегия за развитие на хидромелиорациите, които могат да бъдат полезни на новото ръководство на МЗХ за по-доброто провеждане на политиките в земеделието.

В срещата участваха и заместник-председателят на ССА проф. Виолета Божанова и акад. Атанас Атанасов.

Leave a Comment