Кирил Вътев и две търговски фирми ще бъдат изслушани пред земеделската комисия

На редовното заседание на земеделската комисия в Народното събрание в сряда ще се състои пропуснатият миналата сряда блиц-контрол с участието на земеделския министър Кирил Вътев. Заради обсъждането на проекта на държавния бюджет в правителството той не успя да се яви в парламента.

В точка втора от дневния ред е записано изслушване на представител на Панамин – Австрия и Ника Инкорпорейтид ООД относно категоризиране на допустимите органични торове, почвени подобрители, микробиални препарати и продукти за растителна защита в първа професионална категория за употреба във връзка с прилагане на екосхема 3 от Стратегическия план и подробните правила за приложение в Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

След това е предвидено разглеждане на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията внесен от Министерския съвет на 13 април 2023 г.

Накрая депутатите ще обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен Христо Даскалов и група народни представители.

Leave a Comment