542 кг е средният добив на пшеница при 12% реколтирани площи

Средният добив от пшеница в страната е 542 кг от декар към 6 юли 2023 г., съобщи МЗХ в новия оперативен анализ. Резултатът е с 41 кг повече спрямо същата дата миналата година.

При 1 194 859 хектара с пшеница реколтираните площи към посочената дата са едва 141 529 ха, което е близо 12% от всички.

Средният добив на ечемика е 549 кг при под 20 на сто ожънати посеви.

При рапицата средният резултат също е по-висок в сравнение с 2022 г., той е 251 кг/дка при 217 кг в началото на юли 2022 г.

Само за първите 9 дни на юли от страната са изнесени през пристанище Варна 62 574 тона пшеница, което е над 3 пъти повече спрямо същия период на миналата година.

В същото време цената на хлебната пшеница към 5 юли 2023 г. е с 38% по-ниска. По данни на САПИ тя е 395 лв. без ДДС при 637 лева към същата дата на 2022 г. Цената на фуражната пшеница е 371 лева при 616 лв. миналата година.

Ечемикът е 329 лева, което е спад от 41,6%.

Leave a Comment