Метеоиновации: Управление на валежите може да помогне срещу градушки и пожари, и за напояването

Добре е да се инвестира в съоръжения за съхраняване на дъждовна вода, каза на среща с хора от науката и бизнеса зам.-министър Мирослав Маринов

По-ефективното управление на валежите може да помогне в борбата с градушките и пожарите, и в същото време да осигури вода на напояване.

Това каза заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов на среща с представители от науката и бизнеса, разработващи иновации в сферата на метеорологията и изследване на климата.

По-добрите системи за въздействие на облачните клетки биха допринеси за решаването на проблемите на земеделските стопани при напояването, както и за повишаване на водните ресурси. „Страната ни разполага с инфраструктурата за борба с градушките и изваляване на облаците“, заяви Маринов. Това обаче има негативни ефекти като повишаване на температурата на въздуха и загуба на вода.

„Трябва да се насочат повече усилия към убеждаване на обществото в предимствата от ползването на дъждовна вода и да се инвестира в инфраструктура за съхранението й“, каза заместник-министърът. Той допълни, че са необходими и мерки, които да насочват изваляванията във вододайните зони, които основно са в горските територии, както и да се предприемат допълнителни дейности, за употребата й за напояване.

Експертите посочиха, че в България има изградена наземна автоматична мрежа за измерване на валежите и е нужно да се използва максимално нейният капацитет. Според тях обработката на облаците има отражение в борбата с горските пожари, защото чрез нея се повишава влажността на почвата, което намалява и броя на пожарите и щетите от тях. Страната има работеща система за превенция както с ракетен, така и със самолетен способ, която трябва да се надгражда, за да се повишава нейната ефективност.  

Проф. Стюарт Пикет, вицепрезидент на Международната комисия по атмосферна химия и глобално замърсяване (ICACGP) към Международна асоциация по метеорология и атмосферни науки, представи нови технологии и предимства при използването на самолетен способ при обработка на облаците. Информация за съвременни методи за въздействие чрез ракетен способ на облачните клетки предостави проф. Али Абшаев, учен, който специализира в борбата с екстремните климатични явления. В срещата участва и Валери Ценов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“.

Leave a Comment