Доплатени са 24,8 млн. лв. по схемата за войната в Украйна

Доплащане от близо 25 млн. лв. (24 794 572.32 лв.)  беше преведено по сметките на земеделските стопани,  подали заявления по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ през настоящата година.

Припомняме, че одобреният бюджет по помощта за 2023 г. е в размер на 213 000 000 лв. и е разпределен в следните направления:

•  „Животновъдство“ – 102 000 000 лв.;

• „Растениевъдство“  – 111 000 000 лв..

През 2023 г. бяха обявени 2 приема по схемата като приетите заявления са общо 36 802, от които 35 364 са допустими за подпомагане.

Във връзка с наличен остатъчен ресурс, УС на ДФ „Земеделие“ взе решение за увеличение на прилаганите ставки по предложение на Министерство на земеделието и храните.

Leave a Comment