Божидар Петков: Къде е помощта за поливната вода и как ще се разпредели?

Трябва да се създаде работна група за нотифицираните 16 млн. лв. и за създаване на водна стратегия, смята председателят на малинопроизводителите

Производители плащат поливната вода по ставки, определени в началото на годината, но дали ще получат обещатното от служебното правителство подпомагане и дали то ще бъде разпределено справедливо, не е ясно.

Божидар Петков

За това алармира председателят на Асоциацията на малинопроизводителите Божидар Петков пред националното радио.

Той посочи, че според заповедта за цените на поливната вода, предоставяна от „Напоителни системи“ ЕАД, „385% е най-високото увеличение на най-високото 4 стъпало, където цената достигна 2,2 лв. за кубик, макар и в ограничени количества.“

На заседанието от 12 април служебното правителство одобри 16 млн. лв. дотации за поливната вода. Решено бе сумата да покрие 80% от разходите на земеделските стопани за поливане.

Това обаче не е справедливо, тъй като стопаните плащат водата по различни ставки според начина на осигуряването ѝ.

Така, по сметките на Божидар Петков, един земеделски производител ще полива ягодите си на цена 8 ст., а в съседното село друг ще полива ягодите си на цена 1 лв., като в същото време и двамата оперират на един и същи пазар, което е изключително несправедливо.

16-те милиона лева са нотифицирани от ЕК, но все още не е намерен начинът как да бъдат изплатени. Разпределянето на сумата не зависи от „Напоителни системи“, а от земеделското министерство и ДФ „Земеделие“.

Според Петков цените трябва да бъдат актуализирани, да се направи работна група за разпределянето на тези средства, както и да се направи национална стратегия.

„Голямото притеснение идва и от това, че узаконявайки тези нерегламентирани спекулативни цени ние изпадаме в едно притеснение за следващата година, защото за тогава никой не казва, че ще има подобни 16 млн. помощ и никой не казва, че това ще бъде възможно“, каза Петков. 

Друго притеснение на земеделците е свързано с това, че има закон, който предвижда наказание до 2 години лишаване от свобода и глоба от 5 до 15 хил. лв. за хора, които използват поливна вода без разрешително от МОСВ, отбеляза още той.  

„В България доставката на вода не е само от „Напоителни системи“, тя покрива едва 1/3 от площите в страната. Другите поливни площи се осъществяват от самите земеделски производители. Получаването на разрешително от МОСВ понякога става много бавно и трудно, а и много скъпо. Там също виждаме редица недомислици, защото няма диференциация между минерална вода, вода за поливане и вода за питейни нужди, всичко е под общ знаменател. Имайки такъв закон, който ако го активира министърът на околната среда и водите, ние се опасяваме, че буквално за една нощ може голяма част от нашите членове да бъдат подведени под съдебна отговорност. Това силно ще застраши както нашата работа, така и цялата система“.

Leave a Comment