От днес минималният осигурителен доход на земеделски стопани е 780 лева

От днес, 1 август 2023 г., минималният осигурителен доход за земеделски стопани и тютюнопроизводители е 780 лева. Това е записано в обнародвания днес Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. От 1 януари до края на юли заетите в земеделието бяха с минимален осигурителен доход от 710 лева.

По същия начин – от 710 на 780 лева – се увеличава и минималният осигурителен договор за самоосигуряващите се.

Максималният осигурителен доход се запазва на 3400 лева.

Определя се минималеният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г. да е 523,04 лв. от 1 юли до 31 декември 2023 г.

Дневният минимален размер на обезщетението при безработица е 18 лева, а максималният 85,71 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. е 780 лв.

Еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2023 г. е 540 лв.

Leave a Comment