Фирма издига в Белащица склад за части от селскостопанска техника и за фотоволтаици

Пловдивската фирма „Алброн“, която изкупува черни и цветни метали, и други отпадъчни материали, възнамерява да създаде складова база в поземлен имот в землището на с. Белащица, община Родопи.

сеитба

Базата ще е целева – за „доставка, складиране на части и детайли за селскостопанска техника и прикачен материал, комплектоване, продажба и предоставяне на търговци“.

Другата дейност е „доставка, складиране и комплектоване на фотоволтаични системи„.

Заедно с това фирмата ще изгради и два сондажни кладенеца за хигиенно-битови нужди и противопожарен резервоар.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район е дала съгласие за инвестицията.

РИОСВ Пловдив не изисква ОВОС.

Leave a Comment