Приемът за помощ към производителите на слънчоглед започва идната седмица

Бюджетът е близо 32 760 000 лв., може да се увеличи с още толкова, ако ДФЗ има средства

През следващата седмица започва приемът на заявления за подпомагане по кризисната помощ за земеделски стопани, пострадали от засиления внос на земеделски продукти, резултат на изградените коридори на солидарността между ЕС и Украйна. Заявленията ще се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

Определеният за България бюджет е в размер на 16 750 000 евро (32 759 650 лв.), като се допуска предоставяне на национално съфинансиране до 100% от европейските средства. Това допълнително национално финансиране от 32 759 650 лв. ще бъде предоставено при наличие на средства в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

Подпомагането по реда на Наредба № 11 от 28 юли 2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед, ще се предоставя на земеделски стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за площите им със слънчоглед, изразени в хектари, които са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ.

Помощта ще бъде изплатена до 30 септември.

Прочети още: Обнародвана е наредбата за разпределяне на 32,760 млн. лв. от ЕС към производителите на слънчоглед

Leave a Comment