Български фермерски съюз предупреди МЗХ, че ще загуби 80 млн. лв. по рибарската програма. Министерството отговори

Георги Стоянов: Някой в министерството заблуждава министър Вътев

България е напът да загуби над 80 млн. лв. по европейската програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“, алармира чрез медиите Българският фермерски съюз (БФС). Остават 4 месеца до приключване на програмния период, а реалният процент на изплатените средства е 59, според БФС, който е направил справка в ИСУН.

лодки на кея в Ахтопол

Причината е в забавеното разглеждане и изплащане на средства по програмата от управляващия орган – дирекция „Морско дело и рибарство“, през последните 2 години, обясни Георги Стоянов, председател на БФС.

Председателят Георги Стоянов посочва, че на заседание на Комитета по наблюдение на програмата през март 2023 г. са докладвани 76% изплатени средства. Кое е вярното?!, пита Георги Стоянов. Това поставя под въпрос истинността на информацията, представена пред участващите и рискът към момента е над 40% от средствата да не бъдат усвоени, ако няма конкретен план.

„Ние питаме дали са верни процентите на договаряне и процентите на плащане и ще бъдат ли разплатени 40% от програмата до края на годината?! Очевидно някои експерти в МЗХ се опитват да заблуждават и министър Кирил Вътев. Никой не знае какъв е планът за спасяването на средствата и кой е виновен за това бездействие и въобще имали „екшън план“ да се излезе от тази ситуация“, посочи Георги Стоянов. Според него някой прикрива риска от загубата на европейските средства.

Съгласно протокол от първото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г., са докладвани договорени 164 млн. лв. и изплатени 124 млн. лв.

Всичко това води до съмнението, че подаването на невярна информация е с цел докладване на завишени проценти на договаряне и изпълнение по ПМДР 2014-2020 г.

МЗХ: Рискът от загуби е в рамките на 24 млн. лв., затова заявихме нови приеми по мерки

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и новото ръководство на МЗХ ускориха изпълнението на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Новият екип на МЗХ установи, че по програмата има  сериозно забавяне на административните процеси в Управляващия орган и идентифицира редица проблеми, свързани с изпълнението й. Установен бе риск от загуба на финансови средства по ПМДР 2014-2020 г. в размер на 12% от средствата или около 24 млн. лева и липса на нужната ангажираност от страна на Управляващия орган за преодоляването на тази загуба. Освен това преди встъпване в длъжност на новото ръководство на МЗХ е имало сериозно забавяне в последните месеци при сключването на договори за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ с одобрените кандидати и изоставане в нормативните срокове за оценка на постъпилите проектни предложения по различни отворени процедури.

Министър Вътев и ресорният заместник-министър Деян Стратев в спешен порядък съкратиха сроковете за сключване на договори с избраните кандидати и приключване на оценките на проектните предложения. От Управляващия орган е осигурена пълна подкрепа и съдействие за бенефициентите за успешното приключване на проектите им до края на допустимия период. Поради установени нереализирани средства по ПМДР 2014-2020 г., в спешен порядък се подготви изменение на Индикативната годишна работна програма на ПМДР 2014-2020 г. за 2023 г., в която се заявяват приеми през 2023 г. на обща стойност над 19 милиона лева. Мерките са насочени към инвестиции в рибарски пристанища, морски научни изследвания и е предвидено повторно предоставяне на компенсации за сектора за преодоляване на икономическите последствия от войната в Украйна за 2023 г. Планираните за прием мерки са съобразени със срокове за разплащане към контрагентите на бенефициентите, така че да бъде осигурена възможност за подаване на искания за плащане в първата половина на 2024 г.

Новият екип на МЗХ възобнови добрия диалог с Европейската комисия, в резултат на което бе договорено спешно изменение на ПМДР 2014-2020 г. с цел овладяване на риска от загуба на средства и ускорено стартиране на спрелия старт на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Така ще се осигури нужният финансов ресурс в мерките, планирани за прием до края на годината и успешно да се изпълни максимален бюджет от ПМДР 2014-2020 г.

Leave a Comment