К. Вътев: Крайно време е Кадастърът да решава всичко в поземлените отношения

Ще има сериозни законодателни промени, стана ясно след първия по рода си Консултативен съвет по поземлени отношения в Министерството на земеделието и храните

„Крайно време е България да има един механизъм, един документ, това да е Кадастърът и той да решава всичко!“

Това заяви след първото заседание на първия Консултативен съвет по поземлени отношения министърът на земеделието Кирил Вътев. На пресконференция част от участниците в съвета заедно с министерското ръководство взеха отношение по брадясалия проблем с обърканото поземлено законодателство.

Министърът заяви, че не само земеделците, но и всеки, който се е занимавал с инвестиционна дейност, знае колко тежки проблеми възникват за съотвествието между кадастъра и регулацията.

„Поземлените отношения са фундаментът, базата на абсолютно всичко останало и в растениевъдството, и в животновъдството. Затова първият Консултативен съвет, с който започваме провеждане на редица други по продуктови линии, е свързан с поземлените отношения“, коментира министър Вътев.

Той посочи, че дългосрочните отношения при ползването на земеделските земи са

отговор на въпроси като напояването, увеличаване на трайните насаждения, ползването на пасищата

и развитието на животновъдството. Министър Вътев подчерта, че въпросите се обсъждат в този формат, защото браншовите организации са част от агрохранителната верига.

Министър Вътев допълни, че някои проблеми са много трудно решими, изискват сериозни законодателни и нормативни промени.

Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев съобщи, че на първото заседание са приети вътрешни правила за работата на консултативния орган. Всички решения, включително и новият дневен ред за следващото заседание, са приети единодушно, а разговорите са проведени в конструктивен диалог. След следващия Консултативен съвет

ще бъдат представени конкретни предложения за промени в нормативната база,

допълни заместник-министър Тошев.

„За пръв път се прави такъв Консултативен съвет по поземлените отношения. За нас е много важна темата за отношенията в земеделието. Не можем да развиваме сектора без земя и най- вече без устойчивост и дългосрочни перспективи за нейното ползване“, заяви Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация биопродукти.

Ралчена припомни за десетките поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който за пръв път е публикуван през 1991 г., а последната му корекция е през 2022 г. Тя сравни постоянното редактиране на закона с

джунгла, в която земеделците трудно се ориентират.

Заместник-председателят на сдружение „Обединени български животновъди“ Юлия Коюнджийска, каза, че този съвет е дългоочакван и би могъл да спомогне за развитието българското животновъдство, като секторът очаква промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и то по отношение на

разпределението на пасища, мери и ливади.

Поземлените отношения са началото на агрохранителната верига, коментира председателят на УС на Българска аграрна камара Костадин Костадинов, който посочи, че секторът очаква решение на належащи проблеми и промяна на законодателството.

Изпълнителният директор на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стефан Асенов каза, че

земеделската земя е ограничен природен ресурс, който седи в основата на продоволствената сигурност

и днешното заседание е стъпка в правилната посока за решаване на проблемите в посока развитието на икономически ефективно и рентабилно земеделие.

„Вярвам, че с едно прагматично, програмирано ръководене и разумен конструктивен диалог ще решим поне част от сериозните проблеми, които стоят пред нас и стъпка по стъпка ще вървим към едно все  по-устойчиво земеделие“, заяви представителят на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ Синан Вейсал.

Председателят на Националния съюз на говедовъдите Димитър Зоров коментира, че държавният и общинският поземлен фонд трябва да бъдат инструменти за осъществяване на политики, като не може да се развиват биоземеделие или животновъдство с краткосрочно наемане на земи за по една година.

Leave a Comment