Плановете за справедлив преход на въглищните райони са публикувани за обсъждане на сайта на енергийното министерство

Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони вече са публикувани за обществено обсъждане, съобщи днес в началото на правителственото заседание министър-председателят акад. Николай Денков. Плановете могат да се видят на сайта на енергийното министерство – ТУК.

„Трябва да използваме по най-добрия начин европейските инвестиции и да ги съчетаем с частни, за да могат районите, засегнати от енергийния преход – Стара Загора, Перник и Кюстендил, не просто да продължат своето съществуване, а да се превърнат в икономическото сърце на България“, заяви премиерът.

През следващите седмици те ще бъдат обсъдени и по места, и със социалните партньори. Ще бъдат чути всички предложения и, където е необходимо, документите ще бъдат допълнени. До края на септември плановете трябва да бъдат изпратени в Европейската комисия за обсъждане. „До края на годината се очаква да бъдат приети след преговори, така че да можем да започнем дейностите и инвестициите“, каза акад. Денков.

Мерките, предвидени в териториалните планове, са свързани не само със запазване на работни места, но и с развитие на регионите по най съвременен технологичен и икономически начин. През следващите години министерствата на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството трябва да работят в много тясно сътрудничество с министерствата на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа, за да привличат инвеститори.

Други две министерства – на образованието и науката и на труда и социалната политика, също трябва да се включат активно, за да подпомогнат хората в тяхната квалификация и преквалификация. Където е необходимо, ще се адаптират учебните програми на професионалните гимназии и висшите училища. Премиерът изтъкна възможностите, които ще даде реализацията на териториалните планове – да се привличат инвеститори от съвсем ново поколение, да се развият съвременни технологии, свързани с производството, разпределението и използването на зелен водород, както и с производството на енергия от нови енергийни източници

Leave a Comment