Средната заплата в селското стопанство е с почти 200 лева по-ниска спрямо 2022 г. в област Пловдив

Средната заплата през второто тримесечие в областта е 1676 лева

Средната брутна заплата в Селско, горско и рибно стопанство в област Пловдив е 1071 лева през второто тримесечие на годината, съобщи Териториално статистическо бюро – Юг.

Тя е със 194 лева по-ниска от заплатата през второто тримесечие на 2022 г., когато е била 1265 лева и е с 53 лева по-висока от заплатата в първото тримесечие на тази година (1018 лв.)

Намаление на заплатите през второто тримесечие на 2023 спрямо същото тримесечие на 2022 г. има още Добивна промишленост и Финансови и застрахователни дейности. Като стойност обаче те са по-високи от средната заплата в Селско, горско и рибно стопанство.

Средната брутна месечна заплата в област Пловдив през второто тримесечие е 1676 лева. През април средната заплата е била 1706, през май 1660, а през юни 1662 лева.

За една година заплатата в Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения се е увеличила от 3357 лв. на 4146 лева по данни за второто тримесечие. В тази дейност заплатите традиционно са най-високи.

Заплатите в Селско, горско и рибно стопанство на най-ниските в областта през второто тримесечие, като са изпреварени дори от Ресторантьорство и хотелиерство, където са стигнали 1081 лева.

Средните брутни месечни заплати в Държавно управление са 1908 лева, а в Образование 2016 лева.

Leave a Comment