Обсъждаме съвместни образователни проекти сМолдова и обща стратегия за Шенген с Румъния


Засилване на дейностите, свързани с изучаването на българския език и
култура, както и съвместни образователни проекти между молдовски и
български университети. Тези възможности за по-активно присъствие на
нашата страна сред българската общност в Тараклия бяха тема на срещата
между г-жа Мая Санду – президент на Република Молдова, и премиера акад.
Николай Денков в Атина.
По този начин България ще помогне на Молдова да намали руското
влияние сред молдовците с български корени. Русия се намесва във
вътрешните работи на Молдова, сподели г-жа Санду. Криминални групи,
управлявани от Руската федерация, дори купуват гласове на изборите. Това
тревожи правителството в Кишинев, което е силно загрижено и за
ситуацията в Украйна.
Молдова работи активно за приобщаване към Европейския съюз (ЕС)
и се надява да получи статут на кандидатка за членство в общността.
Премиерът акад. Денков декларира пълна подкрепа за политиката на
молдовския кабинет от страна на ЕС и в частност на България. Той предложи
съвместни проекти с Русенския университет в технологичните и ИТ
специалности, както и със Софийския и Великотърновския университет в
сферата на хуманитарните дисциплини, например в европеистиката. „Това
ще даде европейско образование и европейска перспектива на младите хора
в Тараклия“, каза министър-председателят.
Приемането в Шенгенското пространство е приоритет за България и
Румъния. Съвместните действия на двете държави за постигане на тази цел
обсъдиха в Атина премиерът акад. Денков и неговият румънски колега Йон-
Марчел Чолаку. Акад. Денков сподели два от основните аргументи на
нашата страна в полза на членството в Шенген: премахването на границите
между България и Гърция и между България и Румъния би освободило
ресурс за още по-добра охрана на външната граница на Европейския съюз –
между България и Турция. Освен това ще изчезнат опашките от автомобили

на граничните пунктове между държавите-членки на ЕС, което значително
ще намали въглеродните емисии.
Двамата министър-председатели потвърдиха интереса си от
изграждане на нов мост над Дунав, пускане на фериботна линия между Русе
и Гюргево и ускоряване на работата по проекта Fast Danube.

Leave a Comment