Предприятията за олио са пред затваряне, а държавата отказва диалог

слънчогледово олио

Министерството на земеделието и храните отказва диалог с преработвателите на слънчоглед, респективно производителите на олио и шрот и производителите на белен слънчоглед, относно последиците от въведената забрана за внос на слънчоглед от Украйна и бъдещите мерки. Предприятията са пред затваряне заради липсата на суровина на пазарни цени, което ще рефлектира върху един цял сектор, националната икономика и социалната политика, заяви Яни Янев, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти. Българските земеделски производители отказват да продават слънчоглед на цени които се определят от международния пазар  в момента. Същевременно не може да се внася и суровина на пазарни цени от Украйна, като единствена възможност на този етап.

В периода от 9 юни до момента са изпратени три писма и молби за среща с новия екип на МЗХ, но до момента няма отговор на нито едно, подчерта Янев. В резултат на това, сдружението изпрати писмо до премиера акад. Николай Денков с възможност за разискване на проблема на най-високо ниво. Преработвателите се надяват да бъде обсъден план с правителството и да бъдат набелязани мерки, които да подкрепят българската маслопреработвателна индустрия в извънредно негативната ситуация с достъпа до суровина, в  която се намира, подчерта Яни Янев. Сдружението предлага в срещата да се включат още представители на Министерството на земеделието и храните, Министерство на икономиката и индустрията и Министерство на финансите, за да се обсъдят ефектите от въвеждането на ограничителните мерки за внос на селскостопанска продукция от Украйна до момента и намеренията за продължаването им след 15 септември 2023 год. с цел формирането на национално отговорна позиция.

Досега не е изготвена и съответно не е предоставена за публично обсъждане оценка за въздействието на ограничителната мярка за внос на пшеница, слънчоглед, рапица и царевица върху националната икономика, пропуснатите приходи в националния бюджет и ограничаването на експортния дял и потенциал на страната, като в същото време представители на МЗХ изразяват позиции за продължаването и за неопределено време при разговори с Европейската комисия.

В края на август стартира прибирането и реализацията на произведения слънчоглед реколта 2023. По оперативни данни на МЗХ  наличният слънчоглед от реколта 2022 година към началото на август  е от порядъка на 600 000 тона. Неяснотата около окончателната позиция на страната ни по забраната за внос на маслодайни култури от Украйна след 15 септември 2023 год. води до ограничено предлагане на налична суровина и създава напрежение на вътрешния пазар относно бъдещите изкупни цени от нова реколта. Предвид на спекулативните очаквания на производителите за ръст на цените, не се очаква бързо освобождаване на този преходен запас и вероятно страната ще приключи и предстоящата кампания отново с висок такъв. Съответно производителите не могат да разчитат на него.

Ситуацията с невъзможността на производителите за адекватно планиране и подсигуряване на необходимите количества слънчоглед необходим за преработка, поставят под риск ценовата стабилност на вътрешния пазар и българските потребители.

Leave a Comment