От 1 септември природният газ поскъпва с 6%

Цената на природния газ за септември ще е с 6% по-скъпа спрямо август и ще бъде 63,35лв./MWh. Това утвърди от Комисията за енергийно и водно регулиране.

На тази цена „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Енергийният регулатор утвърди цената след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни, формиращи цената на природния газ за септември.

В ценовия микс за септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ /IGB/, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, посочват от КЕВР.

Поскъпването се дължи на повишението на борсовия индекс „TTF – месец напред“, чиято стойност за септември е с 19% по-висока от стойността му за август.

Leave a Comment