Ути Бъчваров ще вари домашна лютеница в с. Маноле утре

„Празникът на Лютеницата“ за първи път ще се проведе на територията на Община „Марица“ – в с. Маноле на 9 септември 2023 г. – и ще се превърне в традиция за жителите на общината. Кулинарният специалист Ути ще вари специално за жителите на Община Марица домашна лютеница по местна рецепта пред погледите на посетителите на празника в
Културно-информационен център Малтепе.

В рамките на събитието ще се проведе изложение на местни домашно приготвени  продукти и конкурс за най-вкусна домашна лютеница от селата на общината.

Събитието е организирано по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ с
договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ .

Leave a Comment