Асоциацията на оранжерийните производители се присъединява към протеста

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) се присъединява към земеделския протест, който започва на 18 септември.

Решението е взето от Управителния съвет на асоциацията.

По този повод БАПОП разпространи следната

Д Е К Л А Р А Ц И Я

На извънредно заседание на Управителния съвет беше взето решение БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ да се включи в общонационалния земеделски протест. Като организация – учредител на БАК в писмо, изпратено на 11 септември, 2023 г. ние подкрепихме искания за спешни действия от страна на правителството, касаещи оранжерийното производство:

  1. Целева подкрепа за компенсиране на повишените разходи за отопление за предстоящия зимен период.
  2. Национална помощ във връзка с отпадането на част от производителите на оранжерийна продукция от обвързаната с производството подпомагане.
  3. Засилване на фитосанитарния контрол на вноса на оранжерийни зеленчуци от трети страни.

УС на БАПОП    

15 септември, 2023 г.

Leave a Comment