Правителството одобри 63 млн. лв. помощ за фермерите

Правителството одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 63 млн. лв. за 2023 г. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

Припомняме, че на 5 септември т.г. в „Държавен вестник“ бе обнародвано постановлението, с което Министерския съвет одобри допълнителни разходи към ДФ „Земеделие“ в размер на 170 млн. лв., от които 150 млн. са предвидени разходи по централния бюджет, а 20 млн. са от Закона за държавния бюджет.

„За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове“ принципно бяха предвидени 213 млн. лв. Именно като част от тази сума са 63-те милиона, одобрени днес от кабинета.

В разпределянето на тези средства сектор Зърнопроизводство не участва.

Leave a Comment