Пропуснатото заседание в Комисията по земеделие ще се проведе със същия дневен ред утре

Поради непровеждане на заседанието на аграрната комисия в Народното събрание миналата сряда, програмата се запазва същата тази седмица.

Министерството на земеделието и храните ще представи утре, 27 септември, пред парламентарната Комисия по земеделието проект за промени в Стратегическия план.

В дневния ред на заседанието, което ще започне от 16:30 часа е записано, че ще се разглежда проект за преразпределение на средствата, предвидени за интервенции в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г., с цел постигане на по-справедливо разпределение на директните плащания в полза на производствените площи, екосхемите, секторните интервенции и инвестициите, с цел подпомагане на малките и средните земеделски стопанства в производството на български плодове и зеленчуци, мляко, месо и пчелен мед, претърпяло през последните години сериозни щети и застрашително намаляло като дял от селскостопанското производство.

Ще бъде представен и обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, № 49-354-01-98, внесен от Десислава Танева и група народни представители на 15 септември 2023 г. – за първо гласуване.

Два проекта за изменения и допълнения на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесени от депутата Христо Даскалов, също ще бъдат разгледани за първо гласуване.

Ще се обсъди и проект на Решение за мораториум върху промяна на предназначението на земеделски земи – държавна и общинска собственост за изграждане на фотоволтаични паркове, 49-354-02-10, внесен от Костадин Костадинов.

Leave a Comment