БАБХ ще изследва самостоятелно овчето сирене, за което бе установено, че е фалшифицирано

Пробите, взети от сдружение „За достъпна и качествена храна“, не са изследвани по регламентирания от ЕС метод

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще извърши ново пробовземане от същите партиди българско сирене, етикирано като „овче„, за които наскоро сдружение „За достъпна и качествена храна“ установи, че в голямата си част не отговаря на етикета, съобщиха от агенцията.

От 5 проби овче сирене, произведено от известни мандри, чуждестранна лаборатория установи, че само един от продуктите е направен 100% от овче мляко, а останалите 4 – от овче и краве. Куриозът бе резултатът от единствената проба „биволско сирене“, който показа, че няма и една капка биволско мляко в него, оповестиха наскоро от сдружението „За достъпна и качествена храна“.

По инициатива на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност храните (БАБХ) д-р Светлозар Патарински се срещна с председателя на сдружение д-р Андрей Велчев. В срещата участва и ресорният заместник изпълнителен директор на БАБХ д-р Галя Викьова.

По време на разговорите д-р Патарински обърна внимание, че не е възможно резултатите от проучването, направено от сдружението, да бъдат отправна точка за предприемане на мерки от страна на компетентния орган срещу производителите на млечните продукти, показали отклонения.

„Причина за това е използваният метод за лабораторен анализ, който е акредитиран, но не съответства на приетия в целия ЕС, чрез Регламент за изпълнение 2018/150 по отношение на методите за анализ и оценка на качеството на млякото и млечните продукти. Затова БАБХ ще извърши ново пробовзимане от същите партиди на въпросните марки овче сирене, за да направи лабораторния анализ според утвърдения законен метод.

„БАБХ е готова да съдейства с експертиза за спазването на националното законодателство и европейските регламенти при вземането на проби по инициатива на сдружението и определянето на точните методи за изследването им. Целта е да бъде осъществен цялостен контрол върху производството и най-вече да бъдат защитени интересите на потребителите“, заяви д-р Патарински.

На срещата беше обсъдена възможността за съвместни проверки в бъдеще. „БАБХ и сдружението работим в една посока – защитата на потребителите“, каза в заключение д-р Светлозар Патарински.

Leave a Comment