Зам.-министър Георгиева: В ПВУ има средства за дигитални и зелени аграрни инвестиции

„С прилагането на Плана за възстановяване и устойчивост ще предоставим на фермерите нови възможности за допълнително грантово подпомагане за инвестиции в дигитални технологии  и по-зелени инвестиции в стопанствата им.“ Това каза заместник-министърът на земеделието и храните  Таня Георгиева по време на  откриването на форум: „ESG (абревиатура на стандарт „екологично, социално и корпоративно управление – б.р.) и Агросекторът в България. Предизвикателство или възможност?“.

Заместник-министърът отбеляза, че основният въпрос, който органите на управление и земеделските производители следва да си поставят, е по какъв начин българското производство може да бъде икономическо устойчиво, като същевременно спазва високи екологични стандарти, осигурява справедлива добавена стойност и доходи по цялата верига на стойността.

„Важно е да знаем по какъв начин ние комуникираме не само предизвикателствата, но и самите възможности, които агрохранителната верига би извлякла от тази трансформация. Трябва да се стремим към прозрачност и проследимост на продуктите, които нашите потребители консумират и възможност за избор на онези продукти и услуги в сектор „Земеделие“, за които има ясна информация на какви стандарти отговарят и дали са положени грижи към околната среда, към служителите и работниците и към начина на управление на производството“, разясни заместник-министър Таня Георгиева.

Тя допълни, че в този контекст е много важно тясното сътрудничество и партньорство между различните участници по веригата – финансовите институции, технологичните компании, науката, както и знанията, свързани с информираността на фермерите и предприемачите.

В заключение тя посочи, че в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони са заложени интервенции и има достатъчно  допълнителни и надграждащи инструменти на разположение, които подкрепят фермерите за трансформацията, както и за въвеждането на иновации.

Leave a Comment