Правителството разглежда днес отпадане на тавана от 250 хил. евро на държавната помощ заради войната

Така акад. Денков спазва условията, записани в Меморандума на протеста

Днес правителството ще изпълни едно от исканията на протеста на земеделците, а именно – отпадане на тавана на държавната помощ заради военната агресия в Украйна. Проекторешението е включено в дневния ред на заседанието на Министерския съвет. То е формулирано така: „Проект на решение за одобряване позиция на република България за отпадане на максималния размер на общата помощ на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти съобразно т. 62, буква А от Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна„.

Оранжерия на Хепи Фрутс

Следващата стъпка, която записана в Меморандума между правителството и Инициативния комитет на протестиращите е „да се проведат разговори от Министър-председателят на Република България с Председателя на ЕК за отпадане таваните на помощта, след което ще бъде прието решение на УС на ДФЗ за изплащане на допустимата помощ.“

Отпадането на тавана от 250 хил. евро е особено важно за оранжерийните производители, тъй като за оранжериите определената ставка е висока и максималната сума се достига при сравнително малки покрити площи. Според Указанията за прилагане на помощта, публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“, ставката за неотопляеми оранжерии е 6 969,60 лева на хектар, а за отопляеми е 69 120,00 лв. на хектар. Тъй като таванът е определен при сумиране на полученото подпомагане по тази държавна помощ за 2022 и 2023 г., излиза, че стопаните на отопляеми оранжерии го достигат при 35 декара покрита площ. За неотопляемите пък таванът се достига (за двете години) при около 350 декара оранжерийна площ.

Стопаните, които отглеждат оранжерийни ягоди и малини са със ставка 21 696 лв./ха. При нея максималната дума за две години се достига при около 110 дка оранжерии.

Leave a Comment