Дали глифозатът ще бъде одобрен до 2033 г. може да се разбере още на 13 октомври

За да се продължи или забрани употребата му поне 15 от 27-те страни, представени в Постоянния комитет, трябва да са единодушни

Европейската комисия иска да удължи одобрението за глифозат до 2033 г. През последните седмици стана ясно, че … не е ясно какъв ще е резултатът от гласуването на 13 октомври, съобщи немското издание agrarheute. 

В момента дните за глифозата са преброени и одобрението изтича на 15 декември 2023 г. На заседанието си на 13 октомври 2023 г. Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите (SCoPAFF) ще гласува предложението на Комисията за десетгодишно удължаване на разрешението за глифозат.

Прочети още:

Проф. Тоньо Тонев: Вече 50 г. глифозатът е без аналог, но някои фермери все още не го ползват ефективно

Държавите-членки на ЕС са представени в Постоянния комитет и трябва да постигнат квалифицирано мнозинство при гласуването. Това означава, че 55 процента от страните членки – поне 15 от 27 – трябва да гласуват за или против удължаването на одобрението и да представляват 65 процента от населението на ЕС. Ако резултатът е близък, апелативната комисия ще трябва да гласува одобрението на глифозат през ноември. Тя също така се състои от представители на всички държави-членки. Ако апелативната комисия излезе с отрицателно становище, повторното одобрение на глифозат няма да бъде успешно. Ако апелативната комисия одобри предложението на комисията, хербицидът може да се използва след 15 декември. В този орган обаче е необходимо и квалифицирано мнозинство. Ако това не се случи, Европейската комисия сама взема решение за удължаването.

През 2017 г. одобрението за глифозат беше удължено с пет години . Тогава 18 от 28-те държави от ЕС се съгласиха с предложението на Комисията. Девет страни бяха против – Австрия, Франция, Италия, Белгия, Хърватия, Гърция, Люксембург, Малта и Кипър. Португалия се въздържа.

Удължаването с една година до 15 декември 2023 г. стана през октомври миналата година. 

Leave a Comment