Евгений Орашъков е новият председател на БАСЗЗ, Стайко Стайков – почетен шеф на асоциацията

Седалището на организацията се премества в София

След проведени управителен съвет и общо събрание на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), за нов председател на Управителния съвет бе избран Евгений Орашъков, в качеството му на управител на „Александреа агро” ЕООД. За нов зам.-председател бе избран Георги Балджиев, представител на „Балджиеви-91” ООД, съобщиха от БАСЗЗ.

От предишното ръководство на УС бяха преизбрани за зам.-председатели: „Адванс терафонд” АДСИЦ, „Агрион инвест” АД и „Мек балкан” ЕООД.

Досегашният председател и изпълнителен директор на “Ставен АД Стайко Стайков бе избран за почетен председател на БАСЗЗ. Той бе начело на асоциацията от 2015 г. Под негово ръководство тя съзря, разви се и се разрасна. Утвърди се като разпознаваемо и уважавано сдружение, заемайки винаги национално отговорни позиции.

В съобщението се посочва участието на асоциацията в работни групи и съвети на държавно ниво по въпроси, свързани с поземлените отношения, изразени становища и позиции по законодателни актове. БАСЗЗ реализира успешно и първите в новата история шест комасационни проекта с частно финансиране.

БАСЗЗ дари над 16 000 лева на Българския червен кръст и Селскостопанската академия. Благотворителната кампания на БАСЗЗ „Заедно срещу КОВИД-19“ подпомогна според индивидуалните нужди, някои по повече от един път: Аграрния университет в Пловдив, 28–те Областни служби по земеделие към МЗХ, Дома за възрастни хора в с. Гара Орешец, община Димово, КНСБ и Драматичен театър „Йордан Йовков“ – гр. Добрич. Дарения бяха направени и за над 10 болници и лечебни заведения.

За мен да бъда председател на асоциация като БАСЗЗ, беше преди всичко кауза. Кауза да покажем, че българската земя е ценност, че можем се грижим за нея по най-високи европейски стандарти, че е наш приоритет не само днешната реколта, а прехраната на поколенията след нас”. С тези думи Стайко Стайков прие от новоизбрания председател на БАСЗЗ почетна грамота, която му беше връчена за заслугите му, свързани със защита на правата и интересите на собствениците на земеделски земи, развитието на обществените отношения, утвърждаването и развитието на БАСЗЗ.

Евгений Орашъков (вляво) връчи на Стайко Стайков почетна грамота

Пред мен като нов председател стои още по-голяма отговорност – да надградя постигнатото, което никак не е малко, и да работя още по-усилено за каузата, за да оправдая гласуваното доверие. Вярвам, че с ваша помощ, ще останем верни на грижата за българската земя и единни в защитата и отстояването на позициите на национално и международно ниво”, каза новоизбраният председател Евгений Орашъков.

Седалището и адресът на управление на асоциацията бяха променени и занапред ще бъдат в град София, ул. “Славянска” №5.

Членове на БАСЗЗ са едни от най-успешните фермери в България.

БАСЗЗ е член на Европейската организация на собствениците на земи (ЕЛО) и на Българска стопанска камара (БСК). Асоциацията има действащи споразумения за партньорство със Селскостопанската академия, Българската телеграфна агенция и Българския фермерски съюз.

За новоизбрания председател на БАСЗЗ

Евгений Орашъков е един от учредителите на БАСЗЗ през 2007 г., тогава в качеството си на представляващ на Серес АД. Той е изпълнителен директор на Серес до 2013 г., след което продължава професионалния си път като управител на Агро Сантия ООД. От края на 2015 г. е управител на Агро Сип ООД. Член е на Съвета на директорите на Конекс-Тива АД и на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Разполага с реален и експертен опит не само в управлението на поземлената собственост, но също така в сферата на растениевъдството и животновъдството.

Leave a Comment