ЕС има отрицателен баланс в търговията с храни с Украйна и Бразилия

Положителен е резултатът със САЩ, Великобритания и Китай през 2022 г.

Високото ниво на диверсификация на търговията в Европейския съюз, представено в публикуван днес доклад на Европейската комисия, подкрепя конкурентоспособен и устойчив хранително-вкусов сектор.

Анализът показва, че общата търговия на ЕС със селскостопански храни е добре диверсифицирана, с многобройни търговски партньори, като същевременно остава известна зависимост от определени стоки. Като цяло позицията на ЕС като водещ износител в света и един от водещите вносители на селскостопански и хранителни продукти позволява балансирани и благоприятни търговски отношения с трети страни.

Еврокомисията припомня, че е предложила два пакета от финансова подкрепа и кризисни мерки за подкрепа на фермерите и подобряване на устойчивостта на хранителните системи на ЕС, включително активирането на европейските механизми за готовност и реакция при кризи на хранителната сигурност, съобщава БТА.

Проучването разглежда и актуалното състояние на търговията със селскостопански храни в ЕС с пет от неговите основни търговски партньори.

Износ на селскостопански храни от ЕС

Износът е добре диверсифициран между търговските партньори за повечето категории селскостопански храни. Въпреки това голям дял от износа на селскостопански храни от ЕС (21 на сто през 2022 г.) отива във Великобритания.

Някои продукти показват по-ниско ниво на диверсификация. Например пазарът на САЩ поглъща 28 на сто от износа на вино от ЕС, докато 25 на сто от общия износ на свинско месо в ЕС отива за Китай.

Внос на селскостопански храни в ЕС

Вносът в ЕС показва по-висока обща диверсификация в сравнение с другите големи вносители.

ЕС обаче има по-високи нива на концентрация в определени продуктови категории. За маслодайните семена и протеиновите култури – най-внасяната категория от ЕС, Бразилия, Аржентина и Украйна представляват съответно 32, 15 и 14 на сто от вноса на ЕС през 2022 г. Евросъюзът не успява самостоятелно да задоволи нуждите си от тези стоки и вносът играе важна роля, за да съответства на потреблението.

Вносът на зърнени култури в ЕС е умерено концентриран през 2022 г., като Украйна и Бразилия представляваха 36 и 18 процента, особено на царевица. Въпреки това ЕС остава нетен износител на зърнени култури като цяло и ще продължи да произвежда повече, отколкото потребява през сезон 2022-23.

Вносът в ЕС на млечни продукти, свинско, овче и козе месо, напитки, спиртни напитки и ликьори, маслини и зехтин е най-концентриран, но Съюзът е самодостатъчен за повечето от тези продукти и те не представляват най-големия внос в стойност. Следователно тези високи нива на концентрация не представляват особено голям стратегически риск.

Основни търговски партньори на ЕС в хранително-вкусовата промишленост

Докладът анализира ключови данни за търговията с пет основни търговски партньори в хранително-вкусовата промишленост за ЕС: Великобритания, САЩ, Китай, Бразилия и Украйна. Търговският баланс на ЕС в хранително-вкусовата промишленост е положителен с тези страни (27 милиарда евро) и достига общо с всички партньори 58 милиарда евро през 2022 г.

Великобритания е най-големият търговски партньор на ЕС в хранително-вкусовата промишленост, като покрива 9 на сто от вноса и 21 на сто от износа на Съюза през 2022 г. Търговският баланс на ЕС с Великобритания е положителен и достига 32,6 милиарда евро през 2022 г.

САЩ са вторият по големина търговски партньор на ЕС със 7 на сто от вноса на ЕС и 13 на сто от износа на ЕС през 2022 г. Търговският баланс на ЕС със САЩ е положителен (+16,7 милиарда евро) през 2022 г.

Китай е третият по значение търговски партньор на ЕС, представляващ 6 на сто от вноса и 7 на сто от износа на ЕС през 2022 г. Търговският баланс с Китай е положителен и достига 6 милиарда евро през 2022 г.

Бразилия е най-значим източник на внос на селскостопански храни (12 на сто през 2022 г.) и представлява 1 процент от износа на ЕС. Търговският баланс с Бразилия е отрицателен и достига минус 7,8 милиарда евро през 2022 г.

Украйна е третият по значимост източник на внос на селскостопански храни в ЕС (8 на сто през 2022 г.) и представлява 1,2 на сто от износа на блока. Търговският баланс с Украйна е отрицателен и достига минус 10,3 млрд. евро през 2022 г.

Leave a Comment