Нови изисквания и ставки в обвързаната подкрепа за животни

Увеличава се размера на пазарната реализация на мляко и месо

Министерството на земеделието и храните ще внесе за нотификация изменения в Стратегическия план, част от които засягат изискванията и ставките в обвързаната подкрепа за сектор „Животновъдство“.

В предложението, което бе представено в земеделската комисия в Народното събрание, има точка, която постави разделителна линия между депутатите и ръководството на аграрното министерство.

Става въпрос за модулираните ставки при кравите. Те са две: по-висока за до 150 крави и по-ниска за всички над 150 животни. Министерството, подкрепено от Комитета по наблюдение, поддържа отпадане на модулираната и въвеждане на единна ставка. Депутатите бяха категорични, че политиката трябва да е в посока на по-категорично подпомагане за малки и средни стопанства.

Двубой: Депутатите срещу министър Кирил Вътев

Кой вариант ще внесе в Брюксел аграрното министерство – с или без модулирани ставки, все още не е официално съобщено.

Промени в изискванията и ставките за говеда

Мляко

Млечни крави в развъдни програми – увеличаване на пазарната реализация на мляко от 4000 на 6000 кг.

Млечни крави от застрашени от изчезване породи – от 2000 на 2500 кг.

Млечни крави (стокови) – от 2000 на 3000 кг.

Месо

Месодайни крави в развъдни програми – увеличаване на пазарната реализация на месо от 0,4 животни на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст от 6 до 24 месеца

Месодайни крави от застрашени от изчезване породи – от 0,25 на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст от 6 до 24 месеца

Месодайни крави стокови – от 0,3 на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст от 6 до 24 месеца

Ставки

Млечни крави в развъдни програми. Модулирана ставка, заложена изначално в Стратегическия план: до 150 животни – 219,95 евро; над 150 животни – 175,96 евро

(Министерството предлага единна ставка от 201,47 евро/животно от 2024 г.)

Месодайни крави в развъдни програми. Модулирана ставка, заложена изначално в СП: до 150 животни – 187,12 евро; над 150 животни – 149,69 евро

(Министерството предлага единна ставка от 193,33 евро за 2024 г., с което се увеличава размерът на подпомагане на всички стопанства)

Крави от застрашени от изчезване породи (К-3П). Модулирана ставка, заложена изначално в СП: до 150 животни – 84,57 евро; над 150 животни – 67,66 евро.

(Министерството предлага от 2024 г. единна ставка от 125,72 евро, с която се увеличава размерът на подпомагане за всички стопанства)

Промени при биволи

Увеличава се трикратно пазарната реализация на мляко от 400 на 1200 кг.

Запазва се модулираната ставка до 150 животни – 206,91 евро; над 150 биволи – 165,53 евро.

(Министерсвото е изчислило, че отпадането на модулираната ставка би имало отрицателен ефект, тъй като в огромната си част биволовъдните стопанства са с до 150 животни.)

Промени в изискванията за овце и кози

В развъдни програми за мляко

Овце в развъдни програми за мляко – увеличаване на пазарната реализация на мляко от 100 на 125 кг и реализация на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца;

Кози в развъдни програми за мляко – увеличаване на пазарната реализация на мляко от 250 кг. на 325 кг. и реализация на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца.

В развъдни програми за месо

За овце и кози в развъдни програми за месо се изисква доказване на пазарна реализация на 1 брой животно, родено в стопанството на възраст до 12 месеца.

От застрашени от изчезване животни

Пазарна реализация от овце и кози на 35 кг. мляко и реализация на 0,5 животни, родени в стопанството на възраст до 12 месеца.

Ставките остават без промени.

Leave a Comment