Организациите на производители представят оперативните си програми до 13 октомври

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомня, че организациите на производители от секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ представят оперативните си програми от стратегическия план пред ДФ „Земеделие“ до 13 октомври.

Допустими кандидати са признати от министъра на земеделието и храните организации на производители и техните асоциации, а в сектор „Мляко и млечни продукти“ могат да кандидатстват и групи производители.

Заявленията за одобрение на оперативна програма по интервенциите в двата сектора се подават в Системата за електронни услуги (СЕУ), като Указанията за подаване на заявления са качени в системата.

Подробна информация за интервенциите в сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“, както и образци на документи, законодателство, наредби, приложими за оперативните програми в двата сектора, е качена на сайта на ДФ „Земеделие“.

Leave a Comment