Правителството реши: Минималната заплата през 2024 г. ще е 933 лв.

Минималната часова ставка ще е 5,58 лв.

Минималната работна заплата ще стане 933 лв. от 1 януари 2024 г., реши правителството. Размерът й ще се повиши с 19,6%, или със 153 лв. спрямо сегашната й стойност. Той е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Предлаганият нов размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите, съобщи пресслужбата на МС.

От 1 януари 2024 г. минималната часова работна ставка ще бъде 5,58 лв.

Leave a Comment