Теодора Кръстева, БАПОП: Връщаме се от изложението в Мадрид не само с договори, но и със знания

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция взе участие във FRUIT ATTRACTION 2023

Завърши участието на българските оранжерийни производители на най-голямото изложение за пресни плодове и зеленчуци – FRUIT ATTRACTION 2023 в Мадрид, Испания. На изключително цветен щанд, отрупан със свежи и уханни плодове и зеленчуци, продукцията си представиха „Грийнс” ООД, „Дейв-2007“ ЕООД, „Екофрут К и К“ ЕООД, „Геосемселект“ ООД,  „Агро Нестум Кооп“ЕООД, ЗП Петя Нановска. Колективното участие бе организирано от Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), с подкрепата на Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“.

“Участието на БАПОП на FRUIT ATTRACTION тази година бе изключително успешно за нашите оранжерийни производители, които проведоха редица срещи за нови пазари и имаха възможността да представят своите първокласни продукти. Подкрепата от страна на Министерство на земеделието и храните, както и на Държавен фонд „Земеделие“, за присъствие на това изложение е един от най-важните инструменти в помощ на земеделците, защото предоставя не само бизнес възможности за членовете на асоциацията, но и досег до постиженията в технологичното развитие и глобалните иновации в сектора. „Връщаме се от Мадрид не само
с множество договори и сделки, а и с най-новите знания и възможности за отглеждането, добивите, търговията и предлагането на пресни плодове и зеленчуци. Това е най-ценното от участието ни, както и признанието на българската продукция от лидерите в индустрията“, каза Теодора Кръстева
– изпълнителен директор на БАПОП.

Плодовете и зеленчуците са водещата индустрия в испанското селско стопанство със стойност от 18,762 млрд. евро, което представлява 54% от крайното растително производство и 33% от крайното селскостопанско производство в Испания. В страната се произвеждат около 27 млн. тона
пресни плодове и зеленчуци, като приблизително 60% от продукцията е предназначена за износ.

„Да обменяме опит с един от глобалните лидери в производството на пресни плодове и зеленчуци – Испания – бе много полезно за нас, особено за мерките за подкрепа, които се прилагат във водещите пазари“, посочи Теодора Кръстева.

Leave a Comment