Форум: Зелената сделка и земеделието не трябва да са противници

Работодатели и синдикати в сектор Земеделие проведоха дискусия за управление на кризите

В края на септември се проведе дискусионен форум на тема „Зелената сделка и сектор Земеделие – коопериране vs Конфронтация”, част от дейностите по партньорски проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“ по Оперативна програма „Добро управление“.

Домакин на събитието бе Аграрния университет, къде се събраха представители на научната общност в сектора, на местната власт, на медиите, синдикалисти, работодатели, ученици, студенти и други. Форумът е организиран от Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) към КНСБ, Българска асоциация за кръгова икономика и биоразнообразие (БАКИБ), Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) и съдействието на Регионалния съвет на КНСБ в областния град.

От името на ректорското ръководство гостите и участниците в срещата бяха приветстван

и от проф. д-р Христина Янчева, която обърна внимание, че предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват сериозни инвестиции в образование, научно-изследователска и развойна дейност, за да се превърне земеделието в наистина устойчив сектор. Тя заключи, че Зелената сделка и земеделието не трябва да са „противници“, а е необходимо да са съюзници за постигане на устойчиво бъдеще.

Целта на този регионален форум е да се повиши осведомеността на местната общност, студенти и учащи по темите за Зелената сделка и сектор земеделие, ОСП и стратегията „от фермата до трапезата“, кръгова икономика и био-базирано общество, през социалната перспектива, и засилване на свързаността между заинтересованите групи на регионално ниво в съвместни мрежи.

Основните послания бяха насочени към най-голямата група на младите хора – ученици и студенти, пред които стоят редица професионални и житейски избори. Представена беше концепцията за социалното партньорство и диалог, постиженията на колективното договаряне и значението на отрасловия съвет за тристранното сътрудничество. Бяха очертани професионалните и обучителни възможности, които предлага Аграрния университет, както и възможностите на кръговата икономика, биотехнологиите, цифровизацията и дигитализацията в сектор Земеделие.

Дискусионният форум завърши с пресконференция.

Leave a Comment