Съдът в Кюстендил осъди на 10 месеца условно жена за неверни сведения с цел получаване на земеделски субсидии

Окръжен съд – Кюстендил наложи наказание за условно „лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца на 62 – годишна жителка на Община Рила, която се призна за виновна в предоставяне на неверни сведения за получаване на субсидии от фондове на Европейския съюз. Съдът одобри споразумението постигнато между Окръжна прокуратура – Кюстендил и защитата на подсъдимата.

Обвиняемата Н. Н. / неосъждана / се е признала за виновна в това, че на 17.06.2019 г. в Общинска служба по земеделие – гр.Кочериново, като лице, което управлява и представлява юридическото лице „Ф…..“ ЕООД, е представила пред началника на Общинска служба по земеделие – гр. Кочериново неверни сведения.

Сведенията са записани в заявление за подпомагане от 2019 година, регистрирано в ИСАК, както и приложена към него Таблица на използваните парцели 2019 г.

Н. Н. е заявила, че ползвала по Схема за единно плащане на площ, Схема за преразпределително плащане, Схема за плащане на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания, Подмярка – планински райони, Подмярка – други, Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група), за 48 броя парцели с обща площ 235,96 хектара, находящи се в землищата на различни населени места в област Кюстендил, и че към датата на подаване на заявлението те са отговаряли на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Така тя е получила 163 312,06 лв. от Европейския фонд за гарантиране земеделието /ЕФГЗ/ и от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Съдът осъжда обвиняемата да заплати направените по делото разноски в размер на 6 205,40 лв.

Определението е окончателно.


Leave a Comment