21 животновъдни организации пишат до премиера: Излъгани и разочаровани сме!

На 1 ноември 21 животновъдни организации изпратиха писмо до премиера акад. Николай Денков, министъра на земеделието и храните Кирил Вътев и до Таня Георгиева, заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Стратегическия план.

В писмото се посочва, че ситуацията в животновъдния сектор продължава да се влошава, а основните искания да не се изпълняват.

Все още не е отпаднал таванът от 250 000 евро за помощта за Украйна и не е платена държавната помощ de minimis.

Според животновъдните организации аграрното министерство разработна непрозрачно предложенията за промени в Стратегическия план без да се съобразява с решенията, взети от Комитета по наблюдение.

Ето и текста на писмото, което ни бе предоставено от Националния говедовъден съюз:
Писмото е „
ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 Г.
и престоящите промени в Стратегическия план“

Уважаеми г-н Министър-председател на Република България,
Уважаеми г-н Министър на земеделието и храните,
Уважаема г-жо Зам. Министър, ръководител на УО на СПРЗСР,

Във връзка с предстоящите промени на Стратегическия план за развитие
на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за периода 2023 – 2027 г. на
18.09.2023 г. бе проведено присъствено заседание на Комитета за
наблюдение (КН) на СПРЗСР, на което бяха взети важни решения отнасящи
се до промени в прилагането на интервенциите под формата на директни
плащания, в прилагането на секторните интервенции и интервенциите в
областта на селските райони.
В частта за директните плащания, засягащи животновъдството Комитета
одобри чрез явно гласуване:

 • премахване на модулираната ставка за интервенциите в обвързаното
  подпомагане в сектор „Говедовъдство“включващо и биволи.
 • предложения за изменения в интервенции, свързани с обвързано
  подпомагане в сектор „Животновъдство“ и по-специално изравняване на
  ставките за обвързаното с производството подпомагане на говеда и биволи
  за периода 2023-2027 г. с изплащаните ставки в периода 2017-2022 г.
  ,както и изравняване на ставките за обвързаното с производството
  подпомагане на говеда и биволи , овце и кози от местни български породи
  включени в развъдни програми с тези на специализираните млечни и
  месодайни породи да бъдат съгласувани чрез писмена съгласувателна
  процедура с членовете на Комитета по наблюдение.
  За наше голямо съжаление, Председателят на Комитета и Секретариатът не
  предприеха стъпки в съответствие с чл. 23р ал.1 и ал.2 от Вътрешните
  правила за дейността на Комитета за наблюдение на СПРЗС за изпращане
  на писменна съгласувателна процедура за одобряване на предложението за
  „изравняване на ставките“.

Голямо е разочарованието от факта, че седмица след заседанието на
18.09.2023 г., под влияние на политически фактори и в противоречие на
вече взето решение, Секретариатът изпратите по имейлите за писмена
съгласувателна процедура „запазване на модуларната ставка за
интервенциите в обвързаното подпомагане в сектор „Говедовъдство“.

В хода на дискусиите от проведените присъствени и неприсъствени
заседания на КН за СПРЗСР, пролича липса на правилна оценка от страна на
МЗХ за състоянието на животновъдството и местните генетични ресурси
(породи) в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството и не
съобразяване с мнението на бранша въпреки единодушното становище
изразено писмено до ръководството на МЗХ и до Вас г-н Премиер,
вследствие на което политиките заложени в „Стратегическия план“ няма
да доведат до устойчиво развитие на сектор „Животновъдство“в страната и
ще доведат до унищожение на бранша.

Уважаеми Господа ,по време на Присъственото заседание на КН на
18.09.2023 г. беше направено искане от Нас като редовни членове на КН да
бъде проведено още едно присъствено заседание на КН, но от Председателя
на КН г-жа Георгиева ни беше заяване, че няма никакво време и промените
на Стратегическия план трябва да бъдат приети от МС и да бъдат
изпратени до 30.09.23 г. за разглеждане и одобрение на ЕК, но това се оказа
чиста лъжа ,защото и до днес 02.11.23 г. продължават да се правят няколко
промени в писмени непрозрачни и неприсъствени процедури , в които
членовете на Министерствата и Държавните агенции в КН са над 70% от
членовете.
Г-н Премиер,това ли е пътя на промяната, вземане на решения в
неприсъсвени и непрозрачни процедури и в противоречие с решението и
становището на бранша?
Поради тази причина настояваме за Вашето съдействие Председателят и
Секретариатът на КН за СПРЗСР да спазят задълженията си по чл. 23 ал.1 и
ал.2, и да изпълнят решенията на Комитета взети на 18.09.2023 г. и да
проведат процедура за неприсъствено вземане на решение за:
-Изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане
на говеда и биволи участващи в развъдни програми за периода 2023-2027 г.
със изплащаните ставки в периода 2017-2022 г. на говеда и биволи под
селекционен контрол;
Изравняване на ставките за обвързаното с производството подпомагане на
говеда, овце и кози от местни български породи включени в развъдни
програми с тези на специализираните млечни и месодайни породи;
Възстановяване на първоначално взетото решение от Комитета за
наблюдение на СПРЗСР за отпадане на модуларната ставка в
говедовъдството.
С уважение: (подкрепящи организации)

 1. Обединени български животновъди – председател Бои ко Синапов
 2. Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого,
  Българско родопско, Искърско” – председател Иван Механджииски
 3. Асоциация на биволовъдите в България – Мария Степанчева
 4. Съюз на животновъдите в България – Пенка Христова
 5. Развъдна асоциация на местни породи овце –
  председател зооинж. Павел Петров
 6. Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България –
  председател Румен Стоянов
 7. Организация за развъждане на цигаи ски, романовски и месни породи овце в
  Република България – председател доц. д-р Иван Цочев
 8. Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца – председател Бранимир
  Боянов
 9. Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България – председател
  доц. д-р Георги Калайджиев
 10. Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България – председател Драгни
  Драгнев
 11. Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България –
  председател зооинж. Цветомир Христов
 12. Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска и Родопски Цигаи
  овце – председател доц. д-р Цонка Оджакова
 13. Асоциация за развъждане на Брезнишка овца – председател зооинж. Николай
  Кръстанов
 14. Асоциация за развъждане на Котленска порода овце – председател Ивайло
  Караджов
 15. Асоциация на овцевъдите в България – Балкан – председател Андрей Мирчев
 16. Развъдна организация за автохтонни породи овце в България – председател
  Дарина Шишкова
 17. Сдружение за отглеждане и развъждане на Маришките овце – председател проф.
  д-р Дойчо Димов
 18. Асоциация за автохтонни породи кози в България – председател Сидер Седефчев
 19. Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска дългокосместа
  коза – председател Тодор Диклиев
 20. Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза – председател
  Тодор Георгиев
 21. Национален говедовъден съюз – Димитър Зоров
  01.11.2023 г.

Leave a Comment