Лозарите да следват инструкциите на ДФ „Земеделие“ при заявяване на подпомагане

Както Агро Пловдив съобщи по-рано днес, срокът за заявяване на подпомагане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е удържен до края на ноември (30 ноември). За това информира преди малко и ДФ „Земеделие“. Новата дата (досега срокът бе до 15 ноември) е записана в измененията в Наредба №14 за интервенциите за лозаро-винарския сектор. Наредбата е обнародвана в днешния брой №93 на „Държавен вестник“.

Лозя край с. Брестовица

Прочети какво още е записано в наредбата:

Лозарите не могат да купуват гроздокомбайни и други машини по интервенцията, докато тази възможност не се включи в интервенцията „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

Кандидатите по интервенциите в лозаро-винарския сектор подават документи за финансова подкрепа единствено чрез Системата за електрони услуги (СЕУ)  на ДФЗ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

На следният адрес https://seu.dfz.bg/drupal/ са публикувани инструкции за попълване и подаване на заявление за подпомагане по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Leave a Comment