180 хил. кокошки в с. Дончево ще бъдат унищожени заради инфлуенца А

Вирусът на птичия грип (инфлуенца А) е установен във ферма за кокошки носачки в с. Дончево, община Добрич, съобщи БАБХ. В същото село е животновъдният обект на фирма „Яйца и птици – Зора“АД и вероятно става въпрос именно за него.

Във фермата се отглеждат 180 хил. птици.

С днешна дата е издадена Заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на инфлуенца (грип) по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Добрич – с. Дончево, с. Опанец и с. Богдан; и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: гр. Добрич, с. Драганово, с. Ново Ботево, с. Долина, с. Ведрина, с. Одринци, с. Бранище, с. Стефаново, с. Плачидол, с. Малка Смолница и с. Златия. Всичките изброени села се намират в общ. Добрич.

Leave a Comment