Ловци на трюфели предлагат по-ниско облагане за пенсионери и хора с решения на ТЕЛК

Три организации са входирали в парламентарната земеделска комисия становище относно Законопроекта за промени в Закона за облагане на доходите на физическите лица

Три организации на ловци на трюфели са се обединили в общо предложение за корекции в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Предложението е входирано в Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание от Национална федерация на ловците на трюфели в България, Национален съюз на българските ловци на трюфели и Българско национално сдружение на ловците на трюфели.

В законопроекта са записани текстове, с които се въвежда алтернативен данък върху доходите на берачите на диворастящи гъби и плодове (без лечебни растения). (Още по темата прочети ТУК)

Вносителите на становището предлагат: „Доходите на физически лица по ал. 1 с трайно намалена работоспособност 50 и повече процента, както и тези на пенсионери, да се облагат еднократно с алтернативен данък в размер на 50% от определения за всеки месец, през който се извършва дейността.“

Според трите организации диворастящите гъби и трюфелите няма как да бъдат включени в утвърден горскостопански план, тъй като не може да се състави методика за предвидимост и плануване при ползването им за стопански цели. Вносителите поясняват, че диворастящите гъби и трюфели са изцяло зависими от метеорологичните условия и климатичните особености на всяка година.

Те припомнят още, че при среща с финансовия министър Асен Василев са получили обещание разрешителното за добив на диви гъби и трюфели да важи за територията на цялата страна. Съобразяването с горскостопанските планове на държавните предприятия на практика прави невъзможно изпълнението на даденото обещание.

Трите организации настояват позволителните за добив, които са ежемесечни, да се издават не само от държавните горски предприятия, но и от териториалните им поделения – за удобство. И при тях да се извършват плащанията на таксата.

Те искат цената за ползване на недървесни горски продукти от горските територии държавна и общинска собственост да бъде 10% годишно от минималната работна заплата за страната за съответната година. По този начин цената ще се увеличи трикратно от плащаната до момента и ще нарасне до 93 лева от догодина.

Leave a Comment