Становището на Комисията по земеделие за горските заменки е да остане забраната за строителство върху тях

ЕК иска да ни санкционира заради забавеното събиране на неправомерната държавна помощ

Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание одобри единодушно снощи подготвения проект за становище относно конституционно дело №16 от 2023 г. Делото е заведено по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби в Закона за горите от март 2011 г.

Пътят на "Южен поток"

Конституционният съд е поискал становища от различни институции и обществени организации, в това число и от парламентарната аграрна комисия.

Параграф 3, срещу чиито текстове се обявява Висшия адвокатски съвет, забранява промяна на предназначението и строителство върху върху поземлени имоти в горски територии, добити в резултат на заменки.

Проектът на становище на земеделската комисия не бе прочетен в зала, но по време на обсъждането стана ясно, че той подкрепя запазването на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за горите.

Директорът на правната дирекция в МЗХ Десислава Петрова обясни хронологията на събитията след като през 2014 г. ЕК обяви, че заменките представляват нерегламентирана държавна помощ.

Стана ясно, че оценките на заменените имоти, изготвени от държавната фирма „Агролес проект“, срещу които имаше вълна от недоволство, че са занижени, на практика са претърпели съдебни ценови обрати.

Въпреки че първоначално ЕК е приела оценките да бъдат извършени от „Агролес проект“, избрана с обществена поръчка, по-късно комисията е упрекнала страната ни, че е възложила това задължение на държавна компания.

Сделките със заменки са 103. МЗХ е издало 98 акта за установяване на публично държавно вземане. По 10 от сделките бенефициерите са внесли разликата между пазарната оценка на „Агролес“ и това, което те са платили първоначално. Така са събрани 1,5 млн. лв. Отменени са 21 броя актове.

Във висяща фаза са 41 дела. При тях бенефициерите са оспорили оценката на държавната фирма и чрез оценки на вещи лица стойностите са били понижени два до три пъти със съдебни решения, които се обжалват.

Докато няма в сила акт за установяване на публично държавно вземане, той не подлежи на изпълнение и събиране от НАП, посочи Десислава Петрова.

Заради бавното събиране на неправомерната държавна помощ вече имаме искова молба на ЕК, която ни упреква, че не сме въвели мерки за изпълнение на постановеното решение за възстановяване сумите от бенефициерите по сделките.

Тома Белев, който участваше в заседанието, каза, че Асоциацията на парковете също е приканена от Конституционния съд да представи становище.

Той поясни, че при 20 от горските заменки насреща няма юридическо лице. Белев даде пример с заменката на плажовете над Балчик, т. нар. „Белия бряг“, където за заменката бенефициерът е платил 1,5 млн. лв., а малко по-късно е ипотекирал имота за 350 милиона лева. Тук влизат също така заменки, при които са раздадени имоти около големите курорти.

Екологът посочи и един факт като пример за лоша оценка на „Агролес“ относно заменка на единствения един декар, на който е било възможно да се изгради ВЕЦ при язовир Тича. Този декар е оценен на 1000 лева, а ВЕЦ е издигнат на това единстевно възможно мясно, а негов собственик е бившият еко министър Долорес Арсенова.

Тома Белев обърна внимание, че Конституцията допуска ограничаване на правото на собственост, ако се докаже, че по този начин се защитават конституционни ценности каквато е например конкуренцията. В мотивите на Висшия адвокатски съвет е записано, че собствениците на горските имоти са имали „оправдани правни очаквания“. „Но те няма как да имат такива очаквания, когато са ползвали неразрешена държавна помощ“, аргументира се Тома Белев.

Leave a Comment