Ньойският договор ни задължава да компенсираме съседите си със злато и земи, 33 хил. овце, 13 хил. млечни крави

На 27 ноември 1919 г. Александър Стамболийски като министър-председател на България подписва в предградие на Париж жестокия Ньойски договор. Той е трагичното последствие от Първата световна война, в която България е на страната на победените Централни сили – Германия, Австро-Унгария, Османската империя.

Ньойският мирен договор е мъчителна страница в българската история

За да подпишат договора първите ни мъже пътуват осем дни към Париж с влак. Докато влакът преминава през Сърбия, е обстрелван. В самия Париж държавниците изтърпяват унижението да стоят под арест в парижки хотел, който могат да напуснат за кратко само ако им се разреши след подадена ден по-рано молба. Освен това делегатите са били заплашвани от британския премиер Дейвид Лойд Джордж и френския Жорж Клемансо, че България ще бъде окупирана при отказ от подписване на непосилния договор, разкрива в книгата си „За мирна отмяна на Ньойския договор“ (2014 г.) професорът по право Борислав Йотов.

Ньойският договор къса жива земя от предвоенните ни граници. Западните покрайнини, няколко села около Кула и Видин, Беломорска Тракия са дадени на Кралството на сърби, хървати и словенци, на Румъния и на Гърция.

Освен това България трябва да плати на съюзниците от Антантата репарации на стойност 2,25 милиарда златни франка, което е буквално непосилно, тъй като представлява 22% от националното богатство.

Първото плащане трябва да бъде направено на 1 юли 1920 година, а последното – на 1 януари 1958 година. Създадената Репарационна комисия има право да отлага или намалява плащанията, в зависимост от възможностите на България.

По-късно – през 1923 г. е подписано споразумение между българското правителство и Репарационната комисия, в което репарационният дълг е разделен на 2 части като крайната година за приключване на плащанията ни е 1983 година.

При подписване на Ньойския договор сме задължени да предадем на Сърбия (Хърватия и Словения), Румъния и Гърция 13 500 млечни крави, 33 000 овце, 12 500 коне, 9 200 волове, 2 500 мулета и 125 бика.

Leave a Comment