НАЗ се обяви срещу продажбата на земя от ДПФ и поиска бюджета за помощта за акциза да стане 140 млн. лв.

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се обяви категорично против идеята за продажба на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ). Това обяви снощи пред земеделската комисия в парламента изпълнителният директор на асоциацията Наталия Шукадарова. Според НАЗ подобни инициативи водят до влошаване на условията за производство. Подозренията са, че продажбата на държавни земеделски земи с поименни компенсационни бонове ще бъде съпътствана от схеми на съмнителни инвеститори, както се е случвало при предишни търгове.

Наталия Шукадарова

Освен това Наталия Шукадарова припомни, че част от земите във фонда вече са отдадени за ползване на земеделски производители с многогодишни договори.

Тя изтъкна още един мотив срещу търгуването на ДПФ, а именно, че според НАЗ тези земи трябва да служат за комасирането на използваната земеделска земя.

Друго искане на НАЗ във връзка с обсъждания снощи Законопроект за националния бюджет за 2024 г. е бюджетът на държавната помощ, с която се изплаща част от акциза на горивата на стопаните. За нея в националния бюджет за догодина са заложени отново 100 млн. лв., които НАЗ предлага да се увеличат на 140 милиона.

Причината е, че тази помощ се прилага от 2016 г. и оттогава досега ежегодно се увеличава броят на земеделските стопани, които заявяват участие в нея. По тази причина не се прилага максималната ставка от 0,61 лева за литър, като последно помощта е била 0,41 лева/литър.

Друга причина да се иска увеличение на бюджета за тази държавна помощ е, че участвайки в нея, земеделските стопани излизат на светло по отношение на горивата, които ползват.

Leave a Comment