Ставката по преходната помощ за овце и кози е 41,07 лв., бюджетът е с близо 1 млн. лв. по-висок спрямо 2022 г.

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев е определена ставката по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2023 г. Ставката е 41,07 лв. за едно допустимо за подпомагане животно.

Бюджетът за тази помощ, определен с решение на УС на ДФЗ през октомври тази година, е 22 556 055 лв.

През миналата година бе 21 760 654 лева 

Подпомагането ще се изплати в рамките на срока по индикативния график.

Leave a Comment