Повече средства за заплати в системата на МЗХ и за подпомагане на фермерите иска за 2024 г. аграрната комисия в парламента

Повечето парламентарни групи в Комисията по земеделието, храните и горите не одобриха Законопроекта за националния бюджет за 2024 г. в частта „селско стопанство“ миналата сряда. Някои от представителите на групите обявиха, че няма на подкрепят законопроекта (ИТН, Възраждане и БСП), други казаха обратно, че ще го подкрепят, като направят някои предложения за допълнителни средства. ГЕРБ-СДС заявиха, че ще се въздържат при гласуване в пленарна зала.

Законопроектът бе обсъден в присъствието на министъра на земеделието, изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, директори на дирекции, синдикати и изпълнителния директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Ето част от Доклада, където в началото се изреждат предложенията на Министерството на финансите, а после възраженията на присъстващите:

Записано в Законопроекта за националния бюджет за 2024 г.

„… За Селскостопанска академия са предвидени около 53,9 млн. лв., като в чл. 1, област „ефективно управление“ за допълнително финансиране на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия са предвидени 3,0 млн. лв.

За прилагането на данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, са определени 100 млн. лв.

Прилагането на нулева ставка на ДДС за доставки на хляб и брашно ще продължи до 30 юни 2024 г.

Механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури ще се прилага до 31 декември 2026 г.

След одобрение от Европейската комисия ще се прилага и новата схема за държавна помощ за земеделските стопани по формата на данъчно облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Държавен фонд „Земеделие“ ще продължи да извършва плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по различните програми.

Предвидено е от 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите да се повиши от 780 лв. на 933 лв.

Предвидено е въвеждане на алтернативен данък върху доходите от дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения, за лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Предложени редакции

В свое становище от Федерацията на независимите синдикати от земеделието настояват за увеличение на средствата за персонал в бюджета на Министерството на земеделието и храните с 44 млн. лв. и на Селскостопанска академия с 14 млн. лв., което ще даде възможност за увеличение на работните заплати с 20 %.

От Националната асоциация на зърнопроизводителите предлагат да бъдат завишени средствата за данъчната преференция за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, така че да се възстановява 100 % от неговата стойност. За целта от НАЗ предлагат годишният бюджет за тази помощ да бъзе 140 млн. лв.

От Министерството на земеделието и храните предложиха в държавния бюджет за 2024 г. да бъде предвидено увеличение с 20 % на средствата за персонал на част от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на министерството, за което са необходими 5,6 млн. лв.

Предлагат също ръст от 30 % на средствата за персонал на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, за което са необходими 4,9 млн. лв. и ръст от 10 % за Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция по горите, за което са необходими 11,6 млн. лв. Общо допълнителните средства за персонал, необходими за 2024 г. са в размер на 22 млн. лв.

Подкрепа или не

От парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта, като отбелязаха, че за административна издръжка на Българската агенция за безопасност на храните също са необходими допълнителни средства.

От парламентарните групи на „Има такъв народ“ и на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят законопроекта.

От парламентарната група на БСП за България изразиха недоумение от липсата на средства за капиталови разходи по бюджетите на министерството и на Държавен фонд „Земеделие“, оцениха като крайно недостатъчни средствата за персонал и заявиха, че няма да подкрепят законопроекта.

От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ заявиха, че ще подкрепят законопроекта, но ще предложат увеличаване на средствата за подкрепа на земеделските производители по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи и преход в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна, която е удължена до юни 2024 г.

От парламентарната група на ГЕРБ-СДС отбелязаха, че в проекта на бюджет на Държавен фонд „Земеделие“ е заложена около половината от подкрепата, която земеделските стопани са получили през 2022 и 2023 г. и в тази връзка между първо и второ гласуване ще предложат увеличаване на средствата за нефинансови предприятия с 450 млн. лв.

Заявиха също, че ще внесат предложение за увеличаване на средствата за персонал за структурите на Министерството на земеделието и храните и на Държавен фонд „Земеделие“, които работят на терен. Отбелязаха, че ще направят предложения и по част от политиките, които са недофинансирани. В тази връзка заявиха, че на първо четене ще се въздържат от подкрепа на законопроекта.“

Leave a Comment