От 2024 г. земеделците ще са задължени да изследват продукцията си за пестициди преди беритба

Лабораторните анализи ще са за сметка на стопаните и ще са за всяка култура, която отглеждат

От дотодина земеделските стопани ще са задължени да изследват преди беритба продукцията си за наличието на пестицидни остатъци в нея. Това е записано в Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита. Наредбата бе публикувана в бр. 74 на „Държавен вестник“. Тя влезе в сила от 1 октомври тази година, но на практика повечето от текстовете и ще се прилагат от догодина, тъй като през октомври повечето реколти са прибрани или са в процес на прибиране.

Участниците във фермерските пазари също трябва да разполагат с документи от извършените лабораторни аналици за пестицидни остатъци

В чл. 11, ал. 8 е записано, че:

(8) За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата годинателната верига.

Въпросните анализи са за сметка на земеделските стопани и цената им се измерва в трицифрено число, поясниха запознати земеделци.

За средата на 2025 г. е отложено създаването на уеб базирана платформа, администрирана и поддържана от БАБХ, където ще бъдат качвани информации за проведените растителнозащитни мероприятия с ПРЗ и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител. Това е записано в следващата ал. 9.

Наредбата третира още изискванията за извършване на фумигация и на обеззаразяване на семена преди сеитба.

Leave a Comment