От 1 януари таванът на държавната помощ de minimis се увеличава до 300 000 евро

Европейската комисия прие вчера два регламента за изменение на общите правила за малки суми помощи (Регламент de minimis) и за малки суми помощи за услуги от общ икономически интерес, като обществен транспорт и здравеопазване.

Фермери от с. Ръжево Конаре

Според първия регламент, касаещ държавната помощ de minimis, от 1 януари таванът се повишава от 200 000 на 300 000 евро за едно предприятие. Причината за увеличението е инфлацията. Както и досега новата сума ще е сумарна за три поредни години.

За доставчиците на услуги от общ интерес като транспорт или здравни услуги лимитът се вдига от 500 000 на 750 000 евро.

Новите тавани ще се прилагат до 31 декември 2030 г.

От 1 януари 2026 г. Европейската комисия ще изисква всички малки помощи да се вписват в специален регистър за целите на отчетността.

Ревизираните регламенти de minimis повишават таваните за освобождаване, за да се погрижат за инфлацията, което прави по-лесно и по-бързо предоставянето на малки суми помощ. Преразгледаните правила ще въведат и централен регистър за улесняване на контрола на таваните de minimis. Това ще намали тежестта за предприятията, по-специално за малките и средни предприятия, тъй като те вече няма да се нуждаят от самоконтрол за съответствие“, заяви еврокомисарят за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Leave a Comment