Сигнал: Изкуствено се раздуват цените на земеделска техника в проектите за модернизация по ПВУ

Половината от проектите са за фотоволтаици, твърдят читатели на Агро Пловдив

До 17:30 часа на 20 декември 2023 г. е срокът за участие на земеделците в процедурата „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Сигнали на фермери към Агро Пловдив предупредиха за злоупотреби при кандидатстването.

Припомняме, че кандидатстването по тази процедура започна от 28 септември с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от 318 048 200,30 лева без данък върху добавената стойност (ДДС). ДДС се поема от държавния бюджет и възлиза на 63 609 639,28 лв.

Фермерите участват с 50% във финансирането на инвестициите по проект, а максималният размер на разходите е 1 млн. лева без ДДС.

Според подалите сигнала в проектите цените на трактори са нереално завишени. В Приложение №5 в насоките за кандидатстване по процедурата е записана пределна цена от 2 491,37 лв. за конска сила при закупуване на трактор. „Това позволява на кандидатите да заявяват ненормално високи цени за трактор, за да може на практика той да им излезе с колкото може по-малък процент на самоучастие“, посочва фермер. Той счита, че с такива проекти средствата по процедурата ще се усвоят много бързо. Тези, които са посочили реални цени на техниката, в която ще инвестират, ще си платят 50 на сто от разхода, докато други, които се възползват от некоректните пределни цени, обявени в насоките, ще платят значително по-малко.

Според стопаните, които предупредиха за тази „далавера“, максималната стойност за конска сила при оборудван с много екстри трактор не надхвърля 1100 евро за конска сила.

Друго, за което предупредиха участници в процедурата е, че поне 50% от проектите са за монтиране на фотоволтаици. Дали енергийната ни система може да присъедини толкова високо производство на въозобновяема енергия е друг въпрос.

Консултантите по проектите по ПВУ взимат 4% комисионна. За проекти по мерките от ПРСР процентът е бил 2,5 на сто, твърди информатор.

Leave a Comment