Заявки за „Училищно мляко“ – от 1 до 30 септември

Схемата се подпомага с 16.34 евро за пресните млека до 138.85 евро/100 кг за сирената

дете с млякоЗаявки за участие в европейската схема „Училищно мляко“ ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 до 30 септември. Те ще са за учебната 2013/2014 г. В обхвата на схемата са включени всички предучилищни, начални и средни училища, независимо дали са държавни или частни.

Доставчиците ще получат финансова помощ, която Европейската комисия отпуска чрез Разплащателната агенция. Тя е 18,15 евро/100 кг за млечни продукти от Категория І*, 16,34 евро/100 кг за млечни продукти от Категория ІІ, 54,45 евро/100 кг за продукти от категория III, 138,85 евро/100 кг за продукти от Категория V, описани в Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 657/2008.

Млякото задължително се предоставя в опаковка за еднократно ползване. На етикета ясно трябва да е изписано неговото количество и срокът на годност. Същото се отнася за сиренето и кашкавала, които се дават на децата. Ако се предлагат сандвичи с млечни продукти, те трябва да са опаковани поотделно и на етикета да е обозначено тяхното количество. По схемата не се подпомагат мляко и млечни продукти, използвани за приготвяне на ястия.

Кандидатите могат да бъдат учебни заведения, доставчици или организации, представители на едно или повече учебни заведения. Документите се подават по местонахождение за училищата и по адресна регистрация за останалите кандидати. 

Схемата цели да създаде у децата навици за консумация на мляко и млечни продукти и траен интерес към здравословното хранене.

Документите за кандидатстване са публикувани на www.dfz.bg/ в менюто „Селскостопански пазарни механизми”, секция „Мляко”/„Училищно мляко”/”Бланки и документи”.

 * 1. Продукти от Категория I
                   а) Топлинно обработено мляко;
                   б) Топлинно обработено мляко с шоколад, с добавен плодов сок или ароматизирано, съдържащо поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащо не повече от 7% добавена захар и/или мед;
                   в) Ферментирали млечни продукти с добавен или не плодов сок, ароматизирани или не, съдържащи поне 90% в тегловно съдържание на мляко, посочено в буква а), и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.
 
         2. Продукти от Категория IІ
                   а) Ароматизирани и неароматизирани ферментирали млечни продукти с плодове, съдържащи поне 75% в тегловно съдържание на мляко, посочено в Категория І, буква а); и съдържащи не повече от 7% добавена захар и/или мед.
         3. Продукти от Категория IІІ
         а) Пресни и топени сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки.
 
         4. Продукти от Категория V
         а) Сирена, съдържащи максимум 10% немлечни съставки и непопадащи в Категория ІІІ.

Leave a Comment