Аграрните министри на България и Украйна обсъдиха приближаване на вноса на слънчоглед до лимита

Микола Солски обеща да накаже онези, които заобикалят лицензионния режим

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев обсъди с министъра на аграрната политика и храните на Украйна Микола Солски действието на въведения от украинска страна лицензионен режим за износа на слънчогледово семе, рапица, царевица и пшеница по време на онлайн среща.

На срещата министър Вътев представи данни за вноса на рапица, царевица и слънчоглед в България за периода декември – началото на януари. Той съобщи, че са установени единични случаи на опити за заобикаляне на лицензионния режим с внос на черен маслодаен слънчоглед, рапица и царевица за посев.

От своя страна министър Солски заяви, че украинската страна ще предприеме до две седмици действия срещу тези практики и фирмите, които нарушават лицензионния режим, ще загубят правото да изнасят.

Министър Вътев подчерта, че през последните седмици се наблюдава засилен внос на слънчоглед с баржи по река Дунав. Той предупреди своя украински колега, че ако това темпо на внос се задържи, лимитът, необходим за нуждите на българските преработватели, ще бъде достигнат. Това респективно ще доведе до прекратяване на вноса с оглед на реализация на слънчогледа от българско производство.

Двамата министри се договориха за скорошна следваща среща, както и да продължи обменът на данни за търговията с чувствителни земеделски продукти.

Leave a Comment