250 хил. лв. са компенсациите за загинали животни и пчелни семейства през 2023 г.

Животновъдите и пчеларите ще бъдат обезщетени с 250 000 лв. чрез схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Финансовият ресурс беше утвърден от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ).

Държавна помощ „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“ е пренотифицирана пред Европейската комисия с номер SA.107811 и срок на прилагане от 01.07.2023 г. до 31.12.2029 г.

Финансовата подкрепа по помощта се състои от директни помощи за земеделските стопани, претърпели материални щети, настъпили в резултат от земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания (?) и горски пожари, възникнали по естествен път.

Земеделските стопани могат да се компенсират за щети, причинени от посочените природни бедствия до 100% от средните пазарни цени на живи селскостопански животни по видове и категории, в т.ч. отводки (пчелни семейства), както и на унищожени пчелни кошери на базата на данни от Системата за агропазарна информация – САПИ ЕООД.

Разпределеният бюджет е за компенсиране на щети, възникнали през 2023 г., в резултат на наводнение, бурен ураганен вятър, обилен снеговалеж с ураганен вятър при които са унищожени селскостопански животни и пчелни семейства и кошери на 11 земеделски стопани, засегнати от природни бедствия в областите – Монтана, Бургас, Ловеч и Разград. На финансиране подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за унищожени животни, пчелни семейства и кошери.

Указанията за прилагане на схемата ще бъдат публикувани на сайта на ДФЗ.

Leave a Comment