Агрометеорология: Идва студ, сняг и покой

Прогноза за периода 19-25 януари 2024 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

След регистрираните високи за сезона температури в края на изтеклия седемдневен период, надвишили на много места в страната 14-15оС, в началото на  следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна. Прогнозираното застудяване в края на второто и началото на третото десетдневие на януари  ще запази покоя при зимуващите земеделски култури.

Очакваните валежи от сняг ще образуват снежна покривка в по-голямата част от полските райони, която ще осигури защита на есенните посеви, от прогнозираните ниски минимални температури – на места до минус 12оС. Тези стойности, при отсъствие на снежна покривка, ще бъдат критични за късно засетите зимни житни култури, които са във фаза поникване и начално листообразуване. Вследствие есенната суша и късните сеитби, преобладават посевите зимуващи във фаза трети лист. Малка част от посевите с пшеница и ечемик на места в Дунавската равнина (агростанция Новачене, Силистра) и в Горнотракийската низина (агростанциите: Пазарджик, Пловдив) са във фаза братене – подходящата фаза за  зимуване.

В края на следващия период се прогнозира повишение на средноденонощните  температури, но те ще бъдат в граници, които ще поддържат в покой есенните посеви. 

Подобрение на условията за провеждане на резитби при овощните култури се очаква през втората половина от периода. Резитбите трябва да започнат от студоустойчивите семкови овощни видове (ябълка, круша) и по-старите плододаващи дървета. При  необходимост от фитосанитарни резитби е задължително след всеки отрез дезинфекциране на инструментите.

     

Leave a Comment