Три еко организации оспорват в съда разрешението на ЕК за глифозат

Екологични групи, законодатели на ЕС и граждански активисти започват отделни съдебни оспорвания срещу противоречивото решение на Европейската комисия миналата година да поднови разрешението си за убиеца на плевели глифозат за още едно десетилетие. 

Действият имат за цел да отменят повторното разрешение и да повишат опасенията относно потенциалните рискове за здравето и околната среда на хербицида, съобщава Политико.

В основата на правните предизвикателства са обвиненията, че оценката на безопасността на глифозата в ЕС е погрешна и разчита до голяма степен на финансирани от индустрията проучвания, като същевременно пренебрегва независимите изследвания. Критиците посочват липсата на данни за дългосрочните ефекти на глифозата върху човешкото здраве, особено потенциалното му въздействие върху мозъка и нервната система, както и върху околната среда.

Екологичната група Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), ръководеща коалиция от пет други неправителствени организации, подаде искане за вътрешен преглед с аргумента, че оценката на безопасността на Комисията „не е обективна, прозрачна или научно обоснована“. 

По подобен начин френската неправителствена организация Secrets Toxiques и зелените депутати в Европейския парламент започнаха правно оспорване, твърдейки, че оценката на безопасността не е отчела правилно дългосрочните ефекти на глифозата върху човешкото здраве поради липсващи данни. Това повтори подобни констатации в секретно становище, изготвено от вътрешния правен екип на Европейския парламент.

Германската екологична неправителствена организация Aurelia Foundation също започна съдебни действия , като се фокусира конкретно върху потенциалните рискове от глифозат за биоразнообразието, включително върху пчелните популации и здравето на почвата. Фондацията твърди, че решението на Комисията да разреши отново глифозат без адекватни тестове за безопасност противоречи на принципа на предпазните мерки, който изисква да се вземат защитни мерки в лицето на научната несигурност.

Leave a Comment