МЗХ пусна въпросник към лозари и винари преди да напише Законопроект за виното

Министерството на земеделието и храните пусна въпросник към лозаро-винарския сектор, за да се съобрази с производителите преди да напише проект на нов Закон за виното и спиртните напитки. Отговори на въпросника могат да се изпращат в продължение на 14 дни от днес.

вино

Основната цел на въпросника е да се проучат нагласите в лозаро-винарския сектор относно необходимостта от усъвършенстване на водената политика в сектора, промени по отношение на заложените изисквания за водене на отчетната дейност в предприятията (дневници, входящ и изходящ регистър), представителността на браншовите организации в лозаро-винарския сектор, въвеждането на някои нови изисквания към продажбата на грозде и вино.

Въпросникът пита трябва ли информацията за издаване на Сертификата за произход на гроздето се извлича от лозарския регистър.

Изисква се отговор „подкрепям“ или „не подкрепям“ на въпроса дали дневниците (входящ и изходящ регистър) за продуктите, суровините и енологичните манипулации в предприятията за производство на вино да бъдат електронни в информационната система за поддържане на лозарския регистър.

От министерството искат да научат мнението на сектора дали представилността на браншовите организации да бъде регулирана в новия закон. И още: трябва ли да има задължителна регистрация на обектите за продажба на вино. Трябва ли да има два отделни закона: Закон за виното и Закон за спиртните напитка? Има и други въпроси.

Всички заинтересовани страни могат да дадат предложения по следните начини:

– на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);

– по електронна поща на имейла на експерт от специализирана дирекция, отговаряща за прилагането на разпоредбите за лозаро-винарския сектор на ЗВСН: KTuteva@mzh.government.bg;

– по официален ред през деловодството на Министерството на земеделието и храните.

Leave a Comment